美高梅所有平台网址 - 世界杯首选 美高梅所有平台网址 - 世界杯首选
    °²Ë³Êй¤ÒµÍ¶×ʹ«Ë¾  ÕÐÉÌÈÈÏߣº0851-33227001        ÏÄÔƹ¤ÒµÔ°Çø   ÕÐÉÌÈÈÏߣº0851-34666666 
µ¥Î»¸Å¿ö
 ½ñÌìÊÇ£º
  aaa
   
ÆóÒµÈÙÓþ

 

 
°²Ë³ÊоüÃñÈںϲúÒµ·¢Õ¹Í¶×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾2017Ä깫¿ªÕÐƸÄâƸÓÃÈËÔ±Ãûµ¥¹«¸æ
ÈÕÆÚ£º 2017Äê12ÔÂ11ÈÕ   ³ö´¦£º°²Ë³¹¤ÒµÍ¶×ʹ«Ë¾    ÔĶÁ:4384´Î
 

 

 

°²Ë³ÊоüÃñÈںϲúÒµ·¢Õ¹Í¶×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾

2017Ä깫¿ªÕÐƸÄâƸÓÃÈËÔ±Ãûµ¥¹«¸æ

 

°´ÕÕ°²Ë³ÊоüÃñÈںϲúÒµ·¢Õ¹Í¶×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾2017ÄêÈËÔ±ÕÐƸ·½°¸ÒªÇó£¬ÏÖ½«ÕÐƸÌå¼ì¡¢¿¼ºËºÏ¸ñ¼°ÄâƸÓÃÈËÔ±Ãûµ¥¹«Ê¾ÈçÏ£º

         ¹«Ê¾Ê±¼äΪ2017Äê12ÔÂ11ÈÕ-2017Äê12ÔÂ15ÈÕ£¬¹«Ê¾Æڼ䣬ÈçÓÐÒìÒ飬ÇëʵÃû·´Ó³¡£

²ÆÎñ²¿

ÐòºÅ

×¼¿¼Ö¤ºÅ

1

201712020108

2

201712020102

¹¤ÇÚÈËÔ±

ÐòºÅ

×¼¿¼Ö¤ºÅ

1

201712020210

ͶÈÚ×ʲ¿

ÐòºÅ

×¼¿¼Ö¤ºÅ

1

201712020317

2

201712020314

ÏîÄ¿²¿

ÐòºÅ

×¼¿¼Ö¤ºÅ

1

201712020409

2

201712020403

 

¾Ù±¨µç»°£º0851-33833557

                                     

 

                                                                                                         2017Äê12ÔÂ11ÈÕ

 


 

¡¡
 
版权所有 Copyright © 2013°²Ë³Êй¤ÒµÍ¶×ʹ«Ë¾ µç»°£º 0851-33227001 ´«Õ棺0853-3227001 ºǫ́µÇ½

µØÖ·£º°²Ë³ÊÐÎ÷ÐãÇøÁúÇà·Òø³ÇµÛ¾°ÈýÂ¥  ÍøÕ¾±¸°¸ºÅ£ºÇ­ICP±¸13001473ºÅ-1 ¼¼ÊõÖ§³Ö£º°²Ë³È˲ÅÍø

¹ó¹«Íø°²±¸ 52040202000007ºÅ